Teine vaatenurk
Mina teen ka piltiViimane septemberTeine vaatenurkNo jah, nii on...Pävitamas